9900 Körmend, Németh Mária u. 4. • E-mail: info@fittstudio.hu • Mobil: +36 30 736 2585
 

Házirend

Fitt Stúdió Házirend

A Fittstúdió üzemeltetője:
Dancsecs Építőipari és Szolgáltató Kft. (Székhely: 9900 Körmend, Nyírfa u. 20.)

A Házirend célja, hogy meghatározza a Fittstúdióban tartózkodó személyek egymás közötti magatartását, a stúdió rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésre vonatkozó köveletményeket.

Általános szabályok

 • A Fittstúdió területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Fittstúdió használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
 • A Fittstúdió területén TILOS:
  • a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
  • az olyan tevékenység, amely a Fittstúdió szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért;
  • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
  • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;
  • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 • A Fittstúdió szolgáltatásai kizárólag a nyitvatartási időn belül vehetők igénybe (kivéve, ha jogszabályt nem sért és az üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A Fittstúdió nyitvatartási rendje:

Hétfő-Péntek: 10:00 – 22:00 óra
Szombat: 08:00 – 20:00 óra


 • A Fittstúdió szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a stúdiót időben elhagyni.
 • A Fittstúdió területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:
  • vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.;
  • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);
  • reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben a Fittstúdió területén az üzemeltető a tevékenysége, ill. szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot (videó, fénykép) készít, készíttet, és esetlegesen azokon bármely vendég feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Üzemeltető a Fittstúdió sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

A Fittstúdió zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a stúdió egész területére kiterjed, különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából - időlegesen vagy véglegesen - kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A stúdió területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés.

A Fittstúdió üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, ellopott tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a stúdió recepcióján köteles leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A Fittstúdió érvényes Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon, a stúdió recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Speciális szabályok

 • A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni. Amennyiben a vendég nem hozott magával megfelelő felszerelést, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, az legközelebbi látogatáskor felhasználható.
 • A sportterekbe ill. wellness helyiségbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos.
 • A szolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

Recepció

A Fittstúdió területére belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Fittstúdió Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (1 db törölköző)

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, törölköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

Öltözők

 • Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata kötelező.
 • A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal. Lehetőleg nagy értékű tárgyat senki se hozzon magával.
 • 1 db vállfa a szekrény tartozéka. A vállfákat az öltözők területéről kivinni tilos.
 • Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.
 • A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)

Szauna, pezsgőfürdő tér

 • A wellness helyiségben papucs használata kötelező.
 • A szaunát, infrakabint, és a pezsgőfürdőt csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni.
 • A szaunákba papuccsal bemenni tilos, törölköző használata kötelező!
 • A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet igénybe venni.
 • A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.

Fitness terem

 • 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben.
 • A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban, ill. mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Fittstúdió területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
 • Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
 • A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárolóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
 • Az egyes eszközök használata során törölköző használata kötelező.
 • Az edzőgépek kizárólag a recepción kapott törülközővel használhatók!
 • Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

Fallabda pálya

 • 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a pályán.
 • A pályára csak megfelelő sportöltözetben lehet belépni (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) és játszani. A papucsban, szandálban, ill. mezítláb történő játék nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
 • Az ütőket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően lehet használni.
 • A pályán csak egymás testi épségét figyelembe véve szabad játszani.

Körmend, 2008. április hónap
Fittstúdió
Dancsecs Építőipari és Szolgáltató Kft. mint üzemeltető